FINANČNI DAN, MARIBOR 16.09.2011

Finančni dan, Maribor, 16.09.2011

ETIKA PRI PREMOŽENJSKEM SVETOVANJU

Bojan Pravica, neodvisni mednarodni finančni svetovalec

POMEN OSEBNIH FINANC V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH

Miha Berkopec, direktor podjetja Concorde PS d.o.o.

PASTI PRI VARČEVANJU

Matjaž Štamulak, samostojni premoženjski svetovalec

KDAJ JE SMISELN NAKUP NEPREMIČNINE IN KDAJ PRODAJA

Daniel Angel Sauli, direktor podjetja Atrium nepremičnine d.o.o.

OSNOVNI PODATKI O VLAGANJU V PLEMENITE KOVINE

Peter Slapšak, direktor podjetja Elementum d.o.o.

ZAVAROVALNIŠTVO IN DAVKI

Marko Klemenčič, Raiffeisen banka

KJE SO NAJVEČJE PRILOŽNOSTI NA DELNIŠKIH TRGIH

Matej Tomažin, član uprave KD Skladi, družba za upravljanje d.o.o.

TRENUTNA SITUACIJA - VZROKI IN POSLEDICE NA FINANČNIH TRGIH

Primož Dolenc, izr. prof. dr., predavatelj na Fakulteti za management v Kopru

KAKO VODITI USPEŠNO PODJETJE IN OHRANJATI VREDNOTE

Edi Stropnik, direktor podjetja Rosler d.o.o.