FINANČNI DAN

Pomembnost pridobivanja finančnega znanja

Čeprav je denar samo papir, imamo vsak dan opravka z njim. Zaradi njega smo žalostni, srečni, depresivni, evforični, na robu obupa, samozavestni in prevzetni. Povzroči marsikatero poroko in še več ločitev.

Osnovno poslanstvo premoženjskega svetovalca je pravilno informiranje ljudi, ki tako pridobivajo zaupanje in se zase lažje odločajo. Na tržne situacije nimamo nobenega vpliva, lahko pa svoj način razmišljanja prilagajamo situacijam in se tako pravilneje odločamo.

Investicija v znanje prinaša najboljše obresti!

V okviru svojega neodvisnega premoženjskega svetovanja smo se aktivno vključili z organizacijo brezplačnih FINANČNIH DNI po večjih mestih Slovenije.

Predajamo svoje izkušnje in znanje

Namen naših prireditev je, da predajamo svoje izkušnje in znanje s področij kot predstavitev poklica premoženjskega svetovalca kot poklica prihodnosti, pomembnost postavljanja ciljev pri posamezniku in kako postavljene cilje doseči, kaj prinaša trenutna situacija in kakšne trende pričakujemo v prihodnosti ….

Poglejte celoten koledar prireditev


Vabljeni na dobrodelni koncert MOČ VREDNOT v nedeljo, 17.6.2012 ob 18:00 v Športni dvorani Vinka Cajnka v Slovenj Gradcu. Namen prireditve: nakup gastroskopa otroškemu oddelku SB Slovenj Gradec

  • SEJALEC PRAVIH VREDNOT

    Za naslovno sliko smo izbrali skico sejalca slikarke Ire Pušnik, ki povezuje vse sodelujoče:
    obiskovalce, predavatelje, udeležence okrogle mize, razstavljavce in nas organizatorje.

    Prav tako tudi mi vsak dan sejemo informacije. Nekateri gredo kar mimo nas, nekateri nas poslušajo, a imajo drugačne interese. Obstajajo pa tudi tisti, s katerimi spletemo dolgoletno sodelovanje, ki večkrat preraste v pristno prijateljstvo.

  • Sejalec